O nás

Řídíme se etickými kodexy Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR a jejich příslušnými právními předpisy.

Našimi klienty jsou jak malé, střední, tak i velké podniky z různých odvětví a oborů, zejména ze Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje a z Prahy.

Spolupracujeme se slovenskou a rakouskou auditorskou kanceláří, s významnými českými daňovými a advokátními kancelářemi a s mnoha dalšími odborníky a specialisty v oblasti jednotlivých daní, specifických daňových řízení a v oblasti hospodářského práva.

Dnešní základ společnosti tvoří Jan a Tomáš Šimčík:

Ing. Tomáš Šimčík

Auditor (ev. č. opr. 1476) a daňový poradce (ev. č. opr. 000463) s více než 20letou praxí. Dříve se věnoval též insolvenčním řízením jako likvidátor a správce konkurzní podstaty a soudnímu znalectví v oboru podvojného účetnictví.

V rámci Komory daňových poradců působil jako zkušební komisař a dodnes v této sféře funguje jako garant odborných klubových setkání a pořádá odborná školení, semináře a akce.

V roce 1985 vystudoval VUT v Brně, fakultu strojní, obor Ekonomika a řízení.

Ing. Jan Šimčík

Zapsaný asistent auditora, jenž má na starosti vedení auditorských spisů, finanční analýzy a strategické a organizační řízení. Vedle toho radí firmám v jejich finančním řízení (www.jsconsult.cz) a skládá auditorské zkoušky. V minulosti působil jako finanční manažer v neziskové organizaci a specialista ve finančním oddělení přijatých faktur v mezinárodní společnosti. V roce 2016 absolvoval VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, obor Řízení rizik firem a institucí.

Historie společnosti

Historie společnosti sahá až do roku 1994, kdy vzniklo sdružení fyzických osob Pavla Svobody a Tomáše Šimčíka, kteří byli dlouholetí pracovníci Okresní finanční správy Kroměříž a pak Finančního úřadu v Holešově. V roce 2007 se sdružení transformovalo do společnosti s ručením omezeným pod názvem SVOBODA – ŠIMČÍK s.r.o. a po odchodu Pavla Svobody do důchodu byl v roce 2015 změněn název společnosti na ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy