Aktuality, legislativa

03.08.17 | Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Dlouho nejasná otázka ohledně zdaňování příjmů profesionálních sportovců konečně našla odpověď v podobě rozsudku NSS (ze dne 13. 7. 2017 sp. zn. 6 Afs 278/2016) a následného sdělení GFŘ k tomuto rozsudku.

Rozsudek NSS se zabýval sporem mezi profesionálním fotbalistou Davidem Lafatou a správcem daně, který fotbalistovi doměřil dodatečné platební výměry. 

Správce daně dospěl k závěru, že příjmy žalobce deklarované jím od data zápisu v živnostenském rejstříku jako příjmy ze živnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit paušálně vynaložené náklady ve výši 60 % z těchto příjmů, takovým příjmem nebyly. Posoudil je jako příjmy z výkonu nezávislého povolání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž je možné uplatnit paušálně vynaložené náklady ve výši 40 % z těchto příjmů.

Odvolací finanční ředitelství odvolání žalobce zamítlo a platební výměry potvrdilo. Shodný závěr učinil i krajský soud.

Nejvyšší správní soud však zrušil rozsudek krajského soudu i rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Shledal, že jednotlivé znaky živnosti (provozování činnosti samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost) nejsou v případě profesionálního fotbalového hráče naplněny v „čisté“ podobě.


Jestliže v České republice je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud stěžovatel vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.


Finanční správa v reakci na tento rozsudek vydala sdělení, podle kterého přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.)

Fyzické osoby pak mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů v případech, že splňují zákonné podmínky, tj. v daném zdaňovacím období vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění, jehož jsou držitelem, a v daňovém přiznání si uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.


Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2017/Sdeleni-GFR-k-rozsudku-nejvyssiho-spravniho-soudu-ke-zdanovani-profi-sportovcu-8678#.WXmiUPqu0HQ.facebook

http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-se-zabyval-otazkou-zdanovani-prijmu-profesionalnich-sportovcu/art/15452


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy