Aktuality, legislativa

19.01.17 | Závazné posouzení - přehled

V případech, kdy se chce daňový subjekt ujistit nebo rozhodnout o svých nastalých či očekávaných daňových skutečnostech, má právo požádat správce daně o tzv. závazné posouzení.

 

Závazné posouzení vyplývá z daňového řádu (280/2009 Sb.), konkrétně z § 132 - 133 a říká, jaké daňové důsledky plynou daňovému subjektu ze skutečností nastalých nebo očekávaných.

Závazné posouzení je definováno v následujících zákonech:

ZÁKON O DPH (235/2004 Sb.)

 • § 47a - Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
 • § 47b - Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
 • § 92h - Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • § 92i - Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

 

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU (586/1992 Sb.)

 • § 24a - Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům
 • § 24b - Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • § 33a - Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením
 • § 34e - Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu
 • § 38na - Závazné posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně
 • § 38nc - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenámi osobami

 

ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB (112/2016 Sb.)

 • § 32 - Závazné posouzení o určení evidované tržby

 

Proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze uplatnit opravné prostředky a je zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích (634/2004 Sb.).

 

Zdroj: Účetnictví. Praha, 2017, 2017(1). ISSN 0139-5661.


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy