Aktuality, legislativa

13.12.16 | Kdy je povinný audit a jaká jsou jeho kritéria?

Mnoho účetních jednotek v průběhu jejich účetních období zjišťuje, že svou podnikatelskou činností spadají do zákona povinného auditu účetní závěrky. Jaká jsou kritéria pro povinný audit podnikatelského subjektu a kdy je potřeba tuto situaci začít řešit?

 

Zdroj: tvidesigns.com

Nejprve je třeba zjistit, do které kategorie účetní jednotka spadá. Více o kategorizaci úč. jednotek jsme psali zde.

Samotná povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví. V praxi však bývá běžné, že podnikatelé chtějí mít ověřenou účetní závěrku auditorem, i když pro ně neplyne povinnost auditu. Je to zejména pro jejich stakeholdery (zájmové skupiny), kteří chtějí být přesvědčeni, že účetní závěrka podnikatele podává věrný a poctivý obraz. Typické je to např. pro mateřské společnosti sídlící v zahraničí.

Můžeme se setkat i s ověřením pouze části účetnictví auditorem. Nejčastěji to bývá ověření nákladů a výnosů a typické to je zejména pro příjemce dotací. 

 

Povinnost auditu platí pro:

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,

b) střední účetní jednotky,

c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot

1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,

2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,

3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

 

Podrobnou tabulku pro různé typy podnikatelských subjektů najdete na stránkách KAČR.

 

Kdy situaci začít řešit?

Nejčastěji účetní jednotky zjišťují již v průběhu účetního období, zda přesáhli některou z hraničních hodnot. Pokud spadají do kategorie, kdy jsou povinny mít ověřenu účetní závěrku auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem do 30 dnů, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dneÚčetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora.

Je třeba mít na paměti, že práce auditora není záležitostí několika dnů a proto by měla účetní jednotka kontaktovat auditora, nejlépe ihned, jak se dozví povinnost auditu.Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy