Aktuality, legislativa

28.11.16 | Uplatňování sazby DPH u stravovacích služeb

Metodické oddělení GFŘ vydalo informace k uplatňování sazby DPH u stravovacích služeb, na základě novely č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která je účinná od 1. 12. 2016.

Informace se týkají zejména předmětu první snížené sazby DPH a jsou v ní obsaženy tyto body:

  • Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56
  • Kritérium slovního popisu
  • Praktické aspekty poskytování předmětných služeb
  • Přechodné období
  • Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
 

 

 Zpráva je přístupná na adrese Finanční správy, zde.


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy