Aktuality, legislativa

01.11.16 | Zadávání veřejných zakázek

Dnem 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávaní veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), který komplikuje život akciovým společnostem, které se účastní soutěže o veřejné zakázky.

Dle nového zákona budou muset mít všechny akciové společnosti, které se budou chtít účastnit soutěže o veřejnou zakázku, zaknihovány své akcie.

Problémeme je, že mnoho společností má své akcie v listinné podobě (fyzická podoba) a převedení na zaknihované akcie (zápis v evidenci u Centrálního depozitáře cenných papírů) si vyžádá náklady v řádech tisíců - s těmi je spojená i časová náročnost zaknihování (trvá několik měsíců) a změna stanov.

Zadavatel veřejné zakázky může účástníka soutěže vyloučit, pokud nemá své akcie zaknihovány a současně je podmínka zaknihování uvedena v zadávací dokumentaci. Toto však neplatí u zahraničních akciových společností, u kterých stačí předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií (jejich jmenovitá hodnota přesahuje 10 % ZK). Komora auditorů ČR takový přístup odmítá a považuje ho za diskriminační. 

Pro akciové společnosti, které mají jednoho nebo dva akcionáře není proces zaknihování nijak složitý (z našeho pohledu však zbytečný), komplikace a zvýšení nákladů však mohou očekávat společnosti s řadou akcionářů.

 

Zdroj: E-příloha AUDITOR: elektronická příloha časopisu Komory auditorů ČR [online]. 2016, 2016(8) [cit. 2016-11-01].


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy