Aktuality, legislativa

17.10.16 | Rozdělení zisku v a.s. a s.r.o.

Jak vyplývá ze zákona (§ 435, odst. 4, ZOK) a rozsudku Nejvyššího soudu, rozdělení zisku na valné hromadě (rozhodnutí jediného společníka) může být pouze na základě řádné nebo mimořádné závěrky, a to do šesti měsíců od závěrkového dne.

Obsahem pozvánky na valnou hromadu (popřípadě rozhodnutí jediného společníka) musí vždy být návrh usnesení, které má valná hromada přijmout ke každému jejímu projednávanému bodu. Vedle schválení účetní závěrky musí jednatel zahrnout návrh na rozdělení zisku, který společnost vygenerovala a zahrnula jej do účetní závěrky.

Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007., zisk musí být rozdělen nejpozději do šesti měsícu od závěrkového dne. Za předpokladu, že je účetní období účetní jednotky shodné s kalendářním rokem, valná hromada (popř. jediný společník) musí rozhodnout o rozdělení zisku nejpozději do 30. června roku následujícího.

Rozhodla by-li valná hromada později, nebylo by možné takové rozhodnutí pokládat za podklad pro vznik a výplatu práva na podíl na zisku, jak vyplývá z již jmenovaného rozsudku NS.

 

Zdroj: ČECH, Petr. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. Praha: Svaz účetních České republiky, z.s., 2016. Metodické aktuality Svazu účetních. ISBN 978-80-87367-70-4.


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy